Virtuema – 2. obletnica

Virtuema je 22. junija praznovala 2. obletnico delovanja.

V tem času sem vzpostavil osnovno infrastrukturo in mrežo strank. Iskrena hvala vsem, ki ste mi v teh dveh letih kakor koli pomagali pri delu in razvoju podjetja.

Veselim se nadaljnjega sodelovanja z vsemi. Obljubljam, da se bom še naprej trudil za kakovost in dobre poslovne odnose.

Virtuema celebrated its 2nd anniversary on 22 June.

Since its establishment, I’ve set up the basic infrastructure and a network of clients. A sincere thank you to everybody who has helped me in any way in my work and the development of the company.

I am looking forward to further cooperation with all of you. I promise that I will continue to strive for quality and good professional relationships.

Medicinska Lektornica

Danes sva z Natašo Purkat, univ. dipl. slovenistko in soc. k. in mag. vseživlj. izobr., uspešno izvedla medicinsko Lektornico, strokovno delavnico o lektoriranju in prevajanju farmacevtskih in medicinskih besedil. Nataša je delavnico vodila, sam pa sem sodeloval kot strokovni svetovalec s predstavitvijo področja in pojasnili pri farmacevtskih in medicinskih vprašanjih.

Na delavnici smo najprej spregovorili o nekaterih temeljnih vidikih farmacevtskega in medicinskega prevajanja, nato pa smo se lotili razčlembe izbranih tekstov – obravnavali smo eno farmacevtsko in eno medicinsko besedilo. Pri obdelavi besedil smo s skupnimi močmi reševali jezikovna in terminološka vprašanja.

Čeprav s(m)o nekateri udeleženci delavnice že zelo izkušeni lektorji ali prevajalci farmacevtskih in medicinskih besedil, se lahko veliko naučimo z vsako poglobljeno razčlembo tovrstnega gradiva.

Vprašanja, ki smo jih med drugim obravnavali:

* dvojnice: atopijski ali atopični dermatitis, bolezen, motnja, okvara ali stanje, genetski ali genski, odvisnost ali zasvojenost;

* zapisovanje merskih enot;

* zapisovanje imen encimov;

* zapisovanje vezalnih in drugih zloženk;

* kategorija živosti;

* izbira in zanesljivost terminoloških virov.

Ugotovili smo, da je za kakovostno lektoriranje prevodov poleg temeljnega strokovnega znanja pogosto potreben tudi vpogled v izvirnik. Nekateri udeleženci bi si želeli, da bi se lahko o tovrstnih vprašanjih pogovarjali tudi po delavnici. Upam, da se bomo kmalu spet srečali v zvezi s tem.

Dejan Papež, dr. med.

O kakovosti prevajalskega dela

O kakovosti prevajalskega dela:

bistveno je, da je človek samokritičen in da se je pripravljen učiti. In seveda: vodja mora biti prvi, ki pride v podjetje oz. projekt začne, pregleda prevod in na koncu prevod tudi odda in projekt zaključi. Dodal bi še, da prevajalstvo zahteva sodelovanje oz. timsko delo.

Večkrat sem dobil v pregled prevod, ki sem ga moral praktično na novo napisati, saj:

1.) prevajalec ni poznal izrazja in specifičnih pravil področja;

2.) lektor je uveljavljene izraze popravljal v skladu s pravili jezika, ne pa tudi stroke. Zgodilo se je celo, da so mi prevod v pregled poslali šele, ko ga je naročnik že zavrnil, čeprav so ga pred oddajo lektorirali. Rdeče morje popravkov, pa sem se omejil samo na strokovni vidik. Slogovnega se večinoma nisem dotikal, čeprav je bil izrazito šibek, kljub ustrezni prevajalčevi in lektorjevi jezikovni izobrazbi.

Najboljše je, da prevod pregledata tako lektor kot tudi strokovnjak s področja, in to ni neizvedljivo. Tako sem pred nekaj dnevi oddal prevod v hrvaščino iz varstva pri delu. Prevod je jezikovno pregledala profesorica hrvaščine, strokovno pa ga je pregledal varnostni inženir; sodeloval sem tudi z oblikovalko, tako da je naročnik prejel odlično pripravljeno prezentacijo.

Dejan Papež, dr. med.