Izid knjige Zgodovina zdravstva in medicine na Slovenskem

Izšli sta prvi dve knjigi obsežne znanstvene monografije Zgodovina zdravstva in medicine na Slovenskem. Delo celovito prikazuje razvoj preventivne, kurativne in rehabilitacijske medicine, pa tudi pedagoške in raziskovalne medicinske dejavnosti na slovenskih tleh od nekdaj do danes.

Delo obsega 1000 strani in vsebuje 2200 fotografij. Prva knjiga je naslovljena Medicina skozi čas, javno zdravstvo in farmacija, druga Kirurške stroke, ginekologija in porodništva, tretja, ki bo izšla naslednje leto, pa Internistične stroke, psihiatrija, zobozdravstvo. Ves korpus je nastajal več let.

Avtorica monografije je zdravnica, zgodovinarka medicine prof. dr. Zvonka Zupanič Slavec, predstojnica Inštituta za zgodovino medicine Medicinske fakultete v Ljubljani. V delu je strnila svoje enciklopedično znanje in ga tako ohranila zanamcem. Z njim je tudi zapolnila vrzel v zgodovini medicine na Slovenskem.

K nastanku knjige smo prispevali tudi urednica, prevajalci in lektorji. S kolegico Anjo Krek, dr. med., sva sodelovala pri prevodih povzetkov poglavij v angleščino. Veseli me, da je z izdajo pri Slovenski matici poplačan trud vseh sodelujočih.

Dejan Papež

O kakovosti prevajalskega dela

O kakovosti prevajalskega dela:

bistveno je, da je človek samokritičen in da se je pripravljen učiti. In seveda: vodja mora biti prvi, ki pride v podjetje oz. projekt začne, pregleda prevod in na koncu prevod tudi odda in projekt zaključi. Dodal bi še, da prevajalstvo zahteva sodelovanje oz. timsko delo.

Večkrat sem dobil v pregled prevod, ki sem ga moral praktično na novo napisati, saj:

1.) prevajalec ni poznal izrazja in specifičnih pravil področja;

2.) lektor je uveljavljene izraze popravljal v skladu s pravili jezika, ne pa tudi stroke. Zgodilo se je celo, da so mi prevod v pregled poslali šele, ko ga je naročnik že zavrnil, čeprav so ga pred oddajo lektorirali. Rdeče morje popravkov, pa sem se omejil samo na strokovni vidik. Slogovnega se večinoma nisem dotikal, čeprav je bil izrazito šibek, kljub ustrezni prevajalčevi in lektorjevi jezikovni izobrazbi.

Najboljše je, da prevod pregledata tako lektor kot tudi strokovnjak s področja, in to ni neizvedljivo. Tako sem pred nekaj dnevi oddal prevod v hrvaščino iz varstva pri delu. Prevod je jezikovno pregledala profesorica hrvaščine, strokovno pa ga je pregledal varnostni inženir; sodeloval sem tudi z oblikovalko, tako da je naročnik prejel odlično pripravljeno prezentacijo.

Dejan Papež, dr. med.