Izid knjige Zgodovina zdravstva in medicine na Slovenskem

Izšli sta prvi dve knjigi obsežne znanstvene monografije Zgodovina zdravstva in medicine na Slovenskem. Delo celovito prikazuje razvoj preventivne, kurativne in rehabilitacijske medicine, pa tudi pedagoške in raziskovalne medicinske dejavnosti na slovenskih tleh od nekdaj do danes.

Delo obsega 1000 strani in vsebuje 2200 fotografij. Prva knjiga je naslovljena Medicina skozi čas, javno zdravstvo in farmacija, druga Kirurške stroke, ginekologija in porodništva, tretja, ki bo izšla naslednje leto, pa Internistične stroke, psihiatrija, zobozdravstvo. Ves korpus je nastajal več let.

Avtorica monografije je zdravnica, zgodovinarka medicine prof. dr. Zvonka Zupanič Slavec, predstojnica Inštituta za zgodovino medicine Medicinske fakultete v Ljubljani. V delu je strnila svoje enciklopedično znanje in ga tako ohranila zanamcem. Z njim je tudi zapolnila vrzel v zgodovini medicine na Slovenskem.

K nastanku knjige smo prispevali tudi urednica, prevajalci in lektorji. S kolegico Anjo Krek, dr. med., sva sodelovala pri prevodih povzetkov poglavij v angleščino. Veseli me, da je z izdajo pri Slovenski matici poplačan trud vseh sodelujočih.

Dejan Papež