Virtuema – 2. obletnica

Virtuema je 22. junija praznovala 2. obletnico delovanja.

V tem času sem vzpostavil osnovno infrastrukturo in mrežo strank. Iskrena hvala vsem, ki ste mi v teh dveh letih kakor koli pomagali pri delu in razvoju podjetja.

Veselim se nadaljnjega sodelovanja z vsemi. Obljubljam, da se bom še naprej trudil za kakovost in dobre poslovne odnose.

Virtuema celebrated its 2nd anniversary on 22 June.

Since its establishment, I’ve set up the basic infrastructure and a network of clients. A sincere thank you to everybody who has helped me in any way in my work and the development of the company.

I am looking forward to further cooperation with all of you. I promise that I will continue to strive for quality and good professional relationships.

Medicinska terminologija v prevajanju

V zanimivo branje, nekoliko starejšega letnika:
Terminologija in sodobna terminografija (2010).

Vsebuje tudi članek: »Načela normiranja hrvatskih naziva: s primjerima iz medicinskog nazivlja«.

Gradim zbirko medicinskih izrazov v štirih jezikih, ki bo mogoče kdaj dana tudi na plano, pa se je dobro informirati in izobraziti o tem, da bo delo bolj kvalitetno.
Vir fotografije: Designed by awesomecontent / Freepik

Nescire autem quid ante quam natus sis acciderit, id est semper esse puerum.
[Not to know what happened before you were born is to be a child forever.]

Marcus Tullius Cicero
De optimo genere oratorum (Über die beste Gattung von Rednern)

Entwicklung und Perspektiven der slowenischen medizinischen Terminologie und Lexikographie – die geschichtliche Rolle von Zdravniški vestnik

www.dlib.si/stream/URN:NBN:SI:doc-75HDCXBQ/ac7384b9-93f4-458a-94bf-f2aa56b018e0/PDF

O kakovosti prevajalskega dela

O kakovosti prevajalskega dela:

bistveno je, da je človek samokritičen in da se je pripravljen učiti. In seveda: vodja mora biti prvi, ki pride v podjetje oz. projekt začne, pregleda prevod in na koncu prevod tudi odda in projekt zaključi. Dodal bi še, da prevajalstvo zahteva sodelovanje oz. timsko delo.

Večkrat sem dobil v pregled prevod, ki sem ga moral praktično na novo napisati, saj:

1.) prevajalec ni poznal izrazja in specifičnih pravil področja;

2.) lektor je uveljavljene izraze popravljal v skladu s pravili jezika, ne pa tudi stroke. Zgodilo se je celo, da so mi prevod v pregled poslali šele, ko ga je naročnik že zavrnil, čeprav so ga pred oddajo lektorirali. Rdeče morje popravkov, pa sem se omejil samo na strokovni vidik. Slogovnega se večinoma nisem dotikal, čeprav je bil izrazito šibek, kljub ustrezni prevajalčevi in lektorjevi jezikovni izobrazbi.

Najboljše je, da prevod pregledata tako lektor kot tudi strokovnjak s področja, in to ni neizvedljivo. Tako sem pred nekaj dnevi oddal prevod v hrvaščino iz varstva pri delu. Prevod je jezikovno pregledala profesorica hrvaščine, strokovno pa ga je pregledal varnostni inženir; sodeloval sem tudi z oblikovalko, tako da je naročnik prejel odlično pripravljeno prezentacijo.

Dejan Papež, dr. med.