Medicinska Lektornica

Danes sva z Natašo Purkat, univ. dipl. slovenistko in soc. k. in mag. vseživlj. izobr., uspešno izvedla medicinsko Lektornico, strokovno delavnico o lektoriranju in prevajanju farmacevtskih in medicinskih besedil. Nataša je delavnico vodila, sam pa sem sodeloval kot strokovni svetovalec s predstavitvijo področja in pojasnili pri farmacevtskih in medicinskih vprašanjih.

Na delavnici smo najprej spregovorili o nekaterih temeljnih vidikih farmacevtskega in medicinskega prevajanja, nato pa smo se lotili razčlembe izbranih tekstov – obravnavali smo eno farmacevtsko in eno medicinsko besedilo. Pri obdelavi besedil smo s skupnimi močmi reševali jezikovna in terminološka vprašanja.

Čeprav s(m)o nekateri udeleženci delavnice že zelo izkušeni lektorji ali prevajalci farmacevtskih in medicinskih besedil, se lahko veliko naučimo z vsako poglobljeno razčlembo tovrstnega gradiva.

Vprašanja, ki smo jih med drugim obravnavali:

* dvojnice: atopijski ali atopični dermatitis, bolezen, motnja, okvara ali stanje, genetski ali genski, odvisnost ali zasvojenost;

* zapisovanje merskih enot;

* zapisovanje imen encimov;

* zapisovanje vezalnih in drugih zloženk;

* kategorija živosti;

* izbira in zanesljivost terminoloških virov.

Ugotovili smo, da je za kakovostno lektoriranje prevodov poleg temeljnega strokovnega znanja pogosto potreben tudi vpogled v izvirnik. Nekateri udeleženci bi si želeli, da bi se lahko o tovrstnih vprašanjih pogovarjali tudi po delavnici. Upam, da se bomo kmalu spet srečali v zvezi s tem.

Dejan Papež, dr. med.

Medicinska terminologija v prevajanju

V zanimivo branje, nekoliko starejšega letnika:
Terminologija in sodobna terminografija (2010).

Vsebuje tudi članek: »Načela normiranja hrvatskih naziva: s primjerima iz medicinskog nazivlja«.

Gradim zbirko medicinskih izrazov v štirih jezikih, ki bo mogoče kdaj dana tudi na plano, pa se je dobro informirati in izobraziti o tem, da bo delo bolj kvalitetno.
Vir fotografije: Designed by awesomecontent / Freepik

Prevod izvidov za zdravljenje v tujini

Trenutno je v pripravi prevod izvidov za dečka z nevrofibromatozo. Upam, da mu bo zdravljenje v tujini pomagalo.

Kratek opis bolezni:
Nevrofibromatoza tipa I (NF-1) je kompleksna večsistemska človeška bolezen, ki jo povzroča mutacija gena na kromosomu 17, odgovornega za tvorbo beljakovine nevrofibromin. Ta je potrebna za normalno delovanje številnih vrst celic. NF-1 povzroča tumorje v poteku živčevja, ki se lahko pojavijo kjer koli v telesu. Gre za eno izmed najpogostejših genetskih bolezni, ki ni omejena na raso ali spol. NF-1 je avtosomno dominantna bolezen, kar pomeni, da za razvoj NF-1 zadostuje mutacija ali delecija ene kopije (alela) gena NF-1, čeprav je klinična slika lahko zelo različna. Pogosti znaki NF-1 so rjavkasto-rdeče pege v pigmentiranem delu oči, imenovane Lischevi vozliči, benigni kožni tumorji, imenovani nevrofibromi, in večji benigni tumorji živcev, imenovani pleksiformni nevrofibromi, skolioza (ukrivljenost hrbtenice), učne težave, motnje vida, motnje v duševnem razvoju, več peg v barvi bele kave (café au lait) ter epilepsija. Ljudi z NF-1 bistveno bolj ogrožajo tudi rak in srčno-žilne bolezni. (vir: Wikipedia: Neurofibromatosis type 1, CC-BY-SA-3.0).

Vir videa: Facebook – Children’s Tumor Foundation