Medicinska Lektornica

Danes sva z Natašo Purkat, univ. dipl. slovenistko in soc. k. in mag. vseživlj. izobr., uspešno izvedla medicinsko Lektornico, strokovno delavnico o lektoriranju in prevajanju farmacevtskih in medicinskih besedil. Nataša je delavnico vodila, sam pa sem sodeloval kot strokovni svetovalec s predstavitvijo področja in pojasnili pri farmacevtskih in medicinskih vprašanjih.

Na delavnici smo najprej spregovorili o nekaterih temeljnih vidikih farmacevtskega in medicinskega prevajanja, nato pa smo se lotili razčlembe izbranih tekstov – obravnavali smo eno farmacevtsko in eno medicinsko besedilo. Pri obdelavi besedil smo s skupnimi močmi reševali jezikovna in terminološka vprašanja.

Čeprav s(m)o nekateri udeleženci delavnice že zelo izkušeni lektorji ali prevajalci farmacevtskih in medicinskih besedil, se lahko veliko naučimo z vsako poglobljeno razčlembo tovrstnega gradiva.

Vprašanja, ki smo jih med drugim obravnavali:

* dvojnice: atopijski ali atopični dermatitis, bolezen, motnja, okvara ali stanje, genetski ali genski, odvisnost ali zasvojenost;

* zapisovanje merskih enot;

* zapisovanje imen encimov;

* zapisovanje vezalnih in drugih zloženk;

* kategorija živosti;

* izbira in zanesljivost terminoloških virov.

Ugotovili smo, da je za kakovostno lektoriranje prevodov poleg temeljnega strokovnega znanja pogosto potreben tudi vpogled v izvirnik. Nekateri udeleženci bi si želeli, da bi se lahko o tovrstnih vprašanjih pogovarjali tudi po delavnici. Upam, da se bomo kmalu spet srečali v zvezi s tem.

Dejan Papež, dr. med.

Izid knjige Zgodovina zdravstva in medicine na Slovenskem

Izšli sta prvi dve knjigi obsežne znanstvene monografije Zgodovina zdravstva in medicine na Slovenskem. Delo celovito prikazuje razvoj preventivne, kurativne in rehabilitacijske medicine, pa tudi pedagoške in raziskovalne medicinske dejavnosti na slovenskih tleh od nekdaj do danes.

Delo obsega 1000 strani in vsebuje 2200 fotografij. Prva knjiga je naslovljena Medicina skozi čas, javno zdravstvo in farmacija, druga Kirurške stroke, ginekologija in porodništva, tretja, ki bo izšla naslednje leto, pa Internistične stroke, psihiatrija, zobozdravstvo. Ves korpus je nastajal več let.

Avtorica monografije je zdravnica, zgodovinarka medicine prof. dr. Zvonka Zupanič Slavec, predstojnica Inštituta za zgodovino medicine Medicinske fakultete v Ljubljani. V delu je strnila svoje enciklopedično znanje in ga tako ohranila zanamcem. Z njim je tudi zapolnila vrzel v zgodovini medicine na Slovenskem.

K nastanku knjige smo prispevali tudi urednica, prevajalci in lektorji. S kolegico Anjo Krek, dr. med., sva sodelovala pri prevodih povzetkov poglavij v angleščino. Veseli me, da je z izdajo pri Slovenski matici poplačan trud vseh sodelujočih.

Dejan Papež