Medicinska terminologija v prevajanju

V zanimivo branje, nekoliko starejšega letnika:
Terminologija in sodobna terminografija (2010).

Vsebuje tudi članek: »Načela normiranja hrvatskih naziva: s primjerima iz medicinskog nazivlja«.

Gradim zbirko medicinskih izrazov v štirih jezikih, ki bo mogoče kdaj dana tudi na plano, pa se je dobro informirati in izobraziti o tem, da bo delo bolj kvalitetno.
Vir fotografije: Designed by awesomecontent / Freepik

Nescire autem quid ante quam natus sis acciderit, id est semper esse puerum.
[Not to know what happened before you were born is to be a child forever.]

Marcus Tullius Cicero
De optimo genere oratorum (Über die beste Gattung von Rednern)

Entwicklung und Perspektiven der slowenischen medizinischen Terminologie und Lexikographie – die geschichtliche Rolle von Zdravniški vestnik

www.dlib.si/stream/URN:NBN:SI:doc-75HDCXBQ/ac7384b9-93f4-458a-94bf-f2aa56b018e0/PDF